Savat - 3 by Harshad Molishree in Marathi Horror Stories PDF

सवत... - ३

by Harshad Molishree in Marathi Horror Stories

हरी ईशा ला घेऊन हॉटेलला आला, तो सारखा संध्याला शोधत होता, मनातल्या मनात तिला आवाज देत होता पण संध्या नाही आली.... रात्र झाली, ईशा झोपली होती पण हरी जागा होता त्याला काय झोप लागत नव्हती, हरी ला करमत नव्हतं ...Read More