Andhaarchhaya - 6 by Shashikant Oak in Marathi Spiritual Stories PDF

अंधारछाया - 6

by Shashikant Oak Matrubharti Verified in Marathi Spiritual Stories

अंधार छाया सहा बेबी गुरूजींनी जे सांगितलं त्याच्यावर माझा विश्वासच बसेना! काय मला कोणी झपाटलय? कस शक्य आहे? मी तर माझी मीच आहे. खातेय पितेय, आणखी कोण असणार माझ्या शरीरात? गुरूजी म्हणाले, ‘हिचा पत्रिका जरा विचित्र आहे. अनिष्ट ग्रहयोग ...Read More