Kavle by Pravin Ingle in Marathi Philosophy PDF

कावळे...

by Pravin Ingle in Marathi Philosophy

मित्रांनो आपण जर खेड्यात किंवा छोट्या गावात राहत असाल तर जनावरांवर बसणारे कावळे आपण नक्कीच पाहिले असतील. ते गायी, म्हशींच्या अंगावरील गोचीड आणि बारीक किडे खात असतात. आपली जनावरं पण त्यांना मित्र समजून आपल्या पाठीवर बसू देतात. ...Read More