sangharsh - 3 by Jaydip in Gujarati Novel Episodes PDF

સંઘર્ષ - 3

by Jaydip in Gujarati Novel Episodes

નહોતું મારૂ કોઈ ઘર બાર કે નોહતું કોઈ સગુ-વહાલું જે મારી વાત જોઈને બેસી રહ્યું હોય.આટલી બધી ભીડ માં એકલા હોવું એનથી મોટું કોઈ દુખ નથી.પરીક્ષા માં એકલા ફેઇલ થઈએ તો દુખ થાય પણ સાથે આપણા બીજા બે ચાર ...Read More


-->