જીવતી સંપત્તિ – એન્તોન ચેખોવ (ભાગ - ૯)

by Siddharth Chhaya Verified icon in Gujarati Classic Stories

જીવતી સંપત્તિ – એન્તોન ચેખોવ ભાવાનુવાદ – સિદ્ધાર્થ છાયા ભાગ - ૯ ઘણા બધા મહિનાઓ વીતી ગયા, વસંત આવી. વસંતની સાથે અજવાળા દિવસો પણ આવ્યા. જીવન હવે કંટાળાજનક કે નફરત કરવા લાયક ન રહ્યું, અને પૃથ્વી વધુને વધુ જોવાલાયક ...Read More