માસિક સમયે ઉદભવતી સમસ્યાઓ

by Dr Kinjal Shah in Gujarati Women Focused

માસિક સ્ત્રાવ પહેલા સ્ત્રીઓમાં કેટલાક શારીરિક અને માનસિક ફેરફારો થાય છે જે ઘણીવાર તેમને પરેશાન કરનારા હોય છે. જે ભેગા થઈને પીએમએસ એટલે કે પ્રિ-મેનસ્ટરુઅલ સિંડ્રોમ તરીકે ઓળખાય છે. આ લક્ષણો ઓવ્યુંલેશન પછી શરૂ થાય છે અને માસિક સ્ત્રાવ ...Read More