never give up - 2 by Jayesh Lathiya in Gujarati Motivational Stories PDF

નેવર ગીવ અપ - ૨

by Jayesh Lathiya in Gujarati Motivational Stories

નેવર ગીવ આપજીવનમાં બનેલી અમુક ઘટના છે આપણને સાવ બદલી નાખે છે. ક્યારેક જીવનમાં એવો પડાવ આવે કે જ્યારે શું કરવું જોઇએ અને શું ના કરવું જોઇએ એ બાબતનો આપણને ખ્યાલ જ નથી રહેતો.ત્યારે આપણે હતાશ થઈ જઈએ છીએ ...Read More