Aaghat - Ek Pramkatha - 18 by parashuram mali in Marathi Love Stories PDF

आघात - एक प्रेम कथा - 18

by parashuram mali in Marathi Love Stories

आघात एक प्रेम कथा परशुराम माळी (18) तिघांचेही अगदी चेहरे आनंदाने फुलले होते. हाच सुरेश उन्हाळयाच्यासुट्टीत यानं मला पत्र लिहिलं होतं आणि त्याला मी नको नको ते बोललो होतो पण तो ढासळला नाही की खचला नाही. माझ्यासाठी त्यानं नक्की ...Read More