Break up by Dhanashree yashwant pisal in Marathi Novel Episodes PDF

ब्रेकअप

by Dhanashree yashwant pisal in Marathi Novel Episodes

' ' काव्या' ' आणि ' ' विक्रम ' ' ह्याचा नुकताच ब्रेकअप झालेला .काव्याला ' ' मी विसरून , अयुषत पुढे जा , अस म्हणून विक्रम अमेरिकेला निघून गेला . पण काव्या मात्र दोन वर्ष झाले , तरी ...Read More