Two points - 4 by Kanchan in Marathi Novel Episodes PDF

दोन टोकं. भाग ४

by Kanchan in Marathi Novel Episodes

भाग ४विशाखा घरी येऊन आवरून पटकन झोपून गेली. एकटीच राहत होती, घरी काम करायला आणि जेवण बनवायला काकु होत्या. त्याच सगळं काम करायच्या. त्यांनी बनवलं की खायचं नाहीतर उपाशी झोपायच. कारण तीला काही बनवताच येत नव्हतं, ना कोणी शिकवलं ...Read More