Andhaarchhaya - 13 by Shashikant Oak in Marathi Spiritual Stories PDF

अंधारछाया - 13

by Shashikant Oak Matrubharti Verified in Marathi Spiritual Stories

अंधारछाया तेरा मंगला बेबीला कॉफी दिली. पुन्हा झोपवली कॉटवर. अंगावरची लाली कमी झाली. पण तिच्या हाताला हात लाववेनात! हातपाय सणकून तापले होते. कपाळावर हात ठेवून पाहिला. तर कपाळ थंड होते! ताप पाहिला तर साडे अठ्ठ्याणण्णव काय करावे कळेना. झोपल्या ...Read More