propose - 2 by Sanjay Kamble in Marathi Horror Stories PDF

प्रपोज - 2

by Sanjay Kamble in Marathi Horror Stories

तशी सर्वांची कुजबूज थांबली... तो आवाज अगदी शांतपने ऐकु लागले... कदाचीत हा खुन करणा-यानच हा मेसेज ठेवलेला असेल...एका गुढ शांततेनंतर त्या मोबाईल मधुन एका युवकाचा आवाज येऊ लागला... 'प्रेम......? हं..... प्रेम.......!अस म्हणतात की प्रेम आंधळ असत..... ...Read More