Two points - 5 by Kanchan in Marathi Novel Episodes PDF

दोन टोकं. भाग ५

by Kanchan in Marathi Novel Episodes

भाग ५विशाखाने आता परत भेट होईल ही आशाच सोडली होती. ती आधी जिथे जिथे भेटली होती त्या जागा पालथ्या घातल्या होत्या. मनात वाटायचं की आज तरी चुकून भेट होईल पण झालीच नाही. शेवटी तीने ही तो नाद सोडला. आता ...Read More