ultya payanchi mhatari - 2 by Niranjan Pranesh Kulkarni in Marathi Horror Stories PDF

उलट्या पायांची म्हातारी - भाग दोन

by Niranjan Pranesh Kulkarni in Marathi Horror Stories

“घाबरू नका रे बाळांनो. कितीतरी वर्षांनी आज या बंगल्यात तुमच्या सारख्या मुलांचा पाय पडला.” असं म्हणून ती म्हातारी रडू लागली. समोरचं दृश्य तिघांसाठीही अनपेक्षित होतं. सनीला तर त्याच्या आज्जीची आठवण झाली व त्या आठवणीने त्याचेदेखील डोळे पाणावले. आता बाहेर ...Read More