Aaghat - Ek Pramkatha - 23 by parashuram mali in Marathi Love Stories PDF

आघात - एक प्रेम कथा - 23

by parashuram mali in Marathi Love Stories

आघात एक प्रेम कथा परशुराम माळी (23) इंग्रजीचे प्राध्यापक शहापुरे सरांनी मला बोलवून घेतलं. ‘‘प्रशांत, एक काम कर. शिक्षण सोड आणि गावाकडं जा जनावर राखायला. तुझी पात्रता नाही शिकायची. तुला ‘आदर्श विद्यार्थी पुरस्कार’ देऊन डोक्यावर चढवून घेतलं. पुन्हा एखाद्या ...Read More