રાખી - ધી બોન્ડ ઓફ લવ - 10

by Viral Rabadiya in Gujarati Novel Episodes

આગળ જોયુ એમ ધાનીનો ગુસ્સો હવે આંખોમાં દેખાતો હતો પણ ઘર સુધી ચૂપચાપ બેસી રહી. ઘરમાં જઈને સીધી રુમમાં જઈને હોમવર્ક કરવા લાગી. અમે જલ્દી સુવાનુ કહીને ઉંઘી ગયા. રાતે મારી આંખ ખુલી એટલે હું ધાનીના રુમમાં ...Read More