Two points - 6 by Kanchan in Marathi Novel Episodes PDF

दोन टोकं. भाग ६

by Kanchan in Marathi Novel Episodes

भाग ६माझ्या सोबत ह्या बॅग घेऊन येणार का ?? असं विशाखा ने विचारलेल्या बरोबर सायली उडाली." कोण मी ?? "" नाही नाही. तु नाही. त्या दुकानदाराला विचारलं ? "" सॉरी पण म्हणजे असं अचानक असं ना. आणि अजून माझी ...Read More