અવંતી - 2 ( જન્મોત્સવ )

by Ayushiba Jadeja Matrubharti Verified in Gujarati Novel Episodes

અવંતી પ્રકરણ :-1 જન્મોત્સવ " મહારાજની જય હોં ! " - મંત્રી રામમોહન " કુળગુરુ કરુણ મહર્ષિને પ્રણામ ! " - મંત્રી રામમોહન " આયુષ્યમાન થાઓ ! " મહર્ષિ કરુણ " બોલો મંત્રીજી, કોઈ બાધા તો નથી ને ઉત્સવની ...Read More