Swapnacha Pathlag ---3 by suresh kulkarni in Marathi Fiction Stories PDF

स्वप्नाचा पाठलाग!-----भाग ३

by suresh kulkarni in Marathi Fiction Stories

डॉ. मुकुलनी भडक रंगाच्या वटवाघूळीच्या चित्राचे पुस्तक निनाद आणि स्वराली समोर टाकले. "हे वटवाघूळीच्या लाईफ सायकलवरचे पुस्तक आहे. निसर्गात अनेक प्राणी असतात त्यातलाच हा एक. हा निशाचर प्राणी आहे. म्हणजे आपले भक्ष रात्री शोधतो. त्यात घाबरण्या सारखं काहीच नाही. ...Read More