સમાંતર (હિન્દી મરાઠી વેબ સિરીઝ)

by Saumil Kikani Matrubharti Verified in Gujarati Film Reviews

જો તમે હસ્થ રેખા મા માનતા હોવ અને એમાં પણ જો તમારી હસ્થ રેખા કોઈ અજાણી વ્યક્તિ ની હસ્થ રેખા સાથે હું બહુ મળતી હોય તો કોઈક નો ભૂતકાળ અને તમારૂ ભવિષ્ય કાળ સમાંતર રેખા એ લખાયું હોય તો ...Read More