Andhaarchhaya - 15 - last part by Shashikant Oak in Marathi Spiritual Stories PDF

अंधारछाया - 15 - अंतिम भाग

by Shashikant Oak Matrubharti Verified in Marathi Spiritual Stories

अंधार छाया पंधरा शशी लाकडं जमवायला पोर येत होती. सकाळपासून मी माझी बॅट, स्टंपा आत टाकल्या कोठीच्या खोलीत. बागेतल्या कॉटच्या फळ्या घरात टाकल्या आणि फाटकाशी होतो लक्ष ठेऊन. कुणी पोरं येत नाहीत ना पहायला! मन आत होते. मावशीपाशी. गेल्या ...Read More