propose - 4 by Sanjay Kamble in Marathi Horror Stories PDF

प्रपोज - 4

by Sanjay Kamble in Marathi Horror Stories

"'प्रिया... काळजी करू नकोस बाळा.."हुंदका आवरत तीची आई जवळ बसुन तीला शुध्दीवर आणायचा प्रयत्न करत होती... ***** काही वेळातच तीला हॉस्पीटलमधे दाखल केल..तीची आई आणी बाबा दोघे हॉस्पीटल मधे होते ...Read More