Chinu - 2 by Sangita Mahajan in Marathi Thriller PDF

चिनू - 2

by Sangita Mahajan in Marathi Thriller

चिनू Sangita Mahajan (2) असेच दिवस निघून जात होते, चिनू आता १५ वर्षांची झाली. आई-बाबा गेल्यापासून ती थोडी शांत झाली होती पण हळूहळू ती आता सगळ्या गोष्टीत रमू लागली. आता तर जास्तच समंजसपणे वागत होती. रोज ती शाळेतल्या गमती-जमती ...Read More