સમ્રાટ એન્ડ કો. : ભૂત ભગાડતાં થયેલ મોતોનો ખુલાસો

by Rushabh Makwana in Gujarati Film Reviews

આ મૂવી સમ્રાટ અને તેના મીત્ર ચક્રઘરનાં શબ્દોની માયાજાળ સાથે શીમલા જેવી સુંદર જગ્યાએ થતી રહસ્યમય મોતોનો રોમાંચક સફરડિમ્પી શીમલાથી સફર કરીને મંબુઇ આવે છે. સમ્રાટને મળવા જે જાસૂસ હોય છે અને તેનો મીત્ર ચક્રધર જે ટી.વી શો ચલાવતો ...Read More