બેઈંતહા - લવ, લસ્ટ એન્ડ યારી - 12

by A K Matrubharti Verified in Gujarati Fiction Stories

બેઈંતહા - લવ, લસ્ટ એન્ડ યારી EPISODE :- 12 (આગળનાં ભાગમાં જોયું કે આરવ, રુદ્ર, કાયરા અને ત્રિશા પાર્ટી કરવા Rock N Club માં જાય છે અને કાયરા જે રીતે તૈયાર થઈ ને આવી હતી તે કયામત લાગી રહી ...Read More