Chinu - 5 - last part by Sangita Mahajan in Marathi Thriller PDF

चिनू - 5 - अंतिम भाग

by Sangita Mahajan in Marathi Thriller

चिनू Sangita Mahajan (5) त्या छोट्या पोरीला मारायला सांगितलं होतं म्हणून मी फक्त तिलाच मारायची ऑर्डर दिली आणि या दुसऱ्या बाईला लांब गावी नेऊन ठेवली, जिथे तिच्यावर नजर ठेवता येईल अशा ठिकाणी. आम्ही ज्याचे पैसे मिळतात त्यालाच फक्त मारतो." ...Read More