અવંતી - 3 ( જન્મોત્સવ )

by Ayushiba Jadeja Matrubharti Verified in Gujarati Novel Episodes

અવંતી પ્રકરણ :- 1 જન્મોત્સવ રાત્રીનો ત્રીજો પહોર પૂર્ણ થઈ ગયો અને ચોથા પહોરનો આરંભ થઈ ચુક્યો હતો. મહારાજા પોતાનો પ્રાતઃકાળનો નિત્યકર્મ કરીને મહેલમાં ઉત્સવાર્થે આવેલા મહેમાનોના, ઋષિઓના સ્વાગત-સત્કારમાં હતા. મહેમાનો ...Read More