Aaghat - Ek Pramkatha - 27 by parashuram mali in Marathi Love Stories PDF

आघात - एक प्रेम कथा - 27

by parashuram mali in Marathi Love Stories

आघात एक प्रेम कथा परशुराम माळी (27) शेवटचा पेपर संपला आणि मी कुणाशीही न बोलता, कुणालाही न भेटता धावत खोलीवर आलो होतो. दुसऱ्या दिवशी गावी जायचंहोतं. आजीआजोबांच्या प्रश्नांची उत्तरं काय द्यायची? पुन्हा खोटं बोलणं आलंच पण निकाल खोटा बोलणार ...Read More