જૉકર - સ્ટૉરી એક લુઝરની - 32

by Mehul Mer Matrubharti Verified in Gujarati Classic Stories

જોકર – સ્ટૉરી એક લુઝરનીભાગ - 32લેખક – મેર મેહુલ અમે લોકો ડેરીડોનમાં હતાં. કૉફી પતાવી નિધિ ડિસ્કમાં શું છે એ જણાવી રહી હતી.“બી.સી.પટેલ ખૂબ જ શાણો વ્યક્તિ છે.તેણે ડેટા એવી રીતે છુપાવીને ...Read More