propose - 6 by Sanjay Kamble in Marathi Horror Stories PDF

प्रपोज - 6

by Sanjay Kamble in Marathi Horror Stories

कोण असेल ती आकृती...? विचार करून करून डोकं दुखायला लागलं... कोणाला सांगाव का या बद्दल...? पण कोणाला...? आणी हे एवढ्यावरच थांबणार होत की पुढे आणखी काही नशीबान वाढून ठेवलेलं.... *****सकाळी आवरून ...Read More