Two points - 9 by Kanchan in Marathi Novel Episodes PDF

दोन टोकं. भाग ९

by Kanchan in Marathi Novel Episodes

भाग ९विशाखा तशीच तणतणत हॉस्पीटलला आली. पंडितने तिला टेन्शनमध्ये जाताना बघितलं होतं आणि आता आली तर रागात आली. ते प्रीतीने सुद्धा बघितलं पण मॅमला विचारलं तर परत ओरडतील म्हणून ती पंडित कडे गेली." डॉक्टर, मॅमला काय झालंय ?? म्हणजे ...Read More