propose - 7 by Sanjay Kamble in Marathi Horror Stories PDF

प्रपोज - ७

by Sanjay Kamble in Marathi Horror Stories

तीच्या आईची ती तक्रार योग्यच होती,प्रिया आपल्या आईला शांत व्हायला सांगु लागली पन त्याच्या डोळ्यातुन पाणी येतच राहील..********दोन दिवसात तीला डिस्चार्ज मिळाला पन तीच शरीर कृश होत चाललेल... एखाद्या असाध्या रोगान ग्रासलेल्या माणसा सारख निस्तेज बनत चाललेल तीच शरिर ...Read More