Shetkari majha bhola - 9 by Nagesh S Shewalkar in Marathi Novel Episodes PDF

शेतकरी माझा भोळा - 9

by Nagesh S Shewalkar Matrubharti Verified in Marathi Novel Episodes

९) शेतकरी माझा भोळा! टरकाची वाट फाता फाता चार-पाच दिस निघून गेले पर त्यो आलाच हाई. गणपत रोज फाटे मारुतीच्या दर्शनाला गेल्यावाणी कार्खान्यावर जायचा. दिसभरात कव्हातरी मुकीरदमाची गाठ पडायची. मुकीरदम त्येला ग्वाड ग्वाड बोलून ...Read More