कादंबरी - प्रेमाविण व्यर्थ हे जीवन .भाग- १२

by Arun V Deshpande in Marathi Novel Episodes

कादंबरी – प्रेमाविण व्यर्थ हे जीवन .. भाग-१२ वा --------------------------------------------------------------------------------- त्या दिवशी कॉलेजमध्ये गेल्या गेल्या .अनुशाला तिच्या फ्रेंड्सनी आवाज देत बोलावून घेत म्हटले.. हे अनुषा – अगोदर कॅन्टीन मध्ये घेऊन चल आम्हाला , तुझ्याकडून पार्टी हवी आहे ,आत्ताच्या आत्ता ...Read More