propose - 8 by Sanjay Kamble in Marathi Horror Stories PDF

प्रपोज - ८

by Sanjay Kamble in Marathi Horror Stories

हो ती म्हणाली होती घरचे सर्व तीला मेंटल हॉस्पीटल मधे भरती करायला आलेत.. आणी तो डॉक्टरही तेच म्हणाला होता...तो डॉक्टर......?भेटायलाच हव......*****"नमस्कार...... आत येऊ का.....?" मी केबिनच दार उघडत विचारल..." हो.... या ना.... बसा..." मला आत बोलवल आणी आपल्या हातातले ...Read More