Aaghat - Ek Pramkatha - 31 - last part by parashuram mali in Marathi Love Stories PDF

आघात - एक प्रेम कथा - 31 - अंतिम भाग

by parashuram mali in Marathi Love Stories

आघात एक प्रेम कथा परशुराम माळी (31) ‘‘बरं ते जाऊ दे, आता जे झालंय तीच गोष्ट बोलत बसण्यात काहीच अर्थ नाही. पुढली दिशा काय ते ठरवं.’’ ‘‘आता कुठली आलीया पुढची दिशा, माझ्या दिशांवर अंधार पसरलायण आता.’’ ‘‘असं बोलून खचू ...Read More