chaai katta - 2 by shabd_premi म श्री in Marathi Novel Episodes PDF

चाय कट्टा - भाग दुसरा

by shabd_premi म श्री in Marathi Novel Episodes

पूजा कायमचीच निघून जाते आणि हळूहळू चार महिनेही त्या पाठोठापाठ निघून जातात. मित्रांच्या प्रयत्नांमुळे मंदार पूजाच्या विराहातून बाहेर पडतो. डॉक्टरकीची परीक्षा देऊन ती पास होतो. मंदार हळूहळू स्थिर होत जातो. पूजाचा परत कधीच कॉल येत नाही. मंदार वाट पाहून ...Read More