kaatkasar by vinayak mandrawadker in Marathi Motivational Stories PDF

काटकसर

by vinayak mandrawadker in Marathi Motivational Stories

काटकसर: आपल्याला म्हणजे सर्वांना माहिती असेलच काटकसर म्हणजे काय?. शब्दकोश प्रमाणे काटकसर म्हणजे मितव्यय. कमी खर्च करणे किंवा खर्चात काटछाट करणे. ज्यांची सांपत्तिक स्थिती चांगली आहे त्याना ह्याची गरज वाटणार नाही, पण जे मध्यम वर्गाचे आहेत त्यांना काटकसर हा ...Read More