બેઈંતહા - લવ, લસ્ટ એન્ડ યારી - 16

by A K Matrubharti Verified in Gujarati Fiction Stories

બેઈંતહા - લવ, લસ્ટ એન્ડ યારી EPISODE :- 16 (આગળનાં ભાગમાં જોયું કે આરવ કાયરા ને નવા ફલેટમાં લઈ જાય છે અને ત્યાં જ રહેવાની સલાહ આપે છે, ત્યાં એ બંને પોતાના લસ્ટ પર કન્ટ્રોલ નથી કરી શકતા અને ...Read More