lavaynavati by Shivani Anil Patil in Marathi Women Focused PDF

लावण्यवती

by Shivani Anil Patil in Marathi Women Focused

किंकाळ्या-आरोळ्या , आरडाओरडा रोजचंच झालंय हिचं, धड स्वत:ही जगत नाही आणि दुसर्यांना ही जगू देत नाही. काय पोरगी पदरात पाडले देवानं , वाटतं होतं पोरगी हुशार आहे, दिसायला सुंदर आहे. कोणतही स्थळ लगेच पसंत करेल. पण नाही..! बाईसाहेबांना शिकायचंय ...Read More