Different Aghori - 4 - last part by Deepali Hande in Marathi Spiritual Stories PDF

असा हि हा अघोरी - 4 (अंतिम)

by Deepali Hande in Marathi Spiritual Stories

गणेश, त्याचे आई-वडील आणि त्याच्या वडिलांचा तो शेजारचा मित्र सगळेजण साधू बाबांकडे जायला निघाले. इकडे त्या अघोरीला त्याची भनक लागली आणि त्याच्या ठेवणीतला भयंकर अश्या आवाजात भविष्यवाणी कि जर त्यांनी त्याचा ऐकलं नाही तर सगळ्या घराचा सर्वनाश तर होईलच ...Read More