chaai katta - 3 by shabd_premi म श्री in Marathi Novel Episodes PDF

चाय कट्टा - भाग तिसरा

by shabd_premi म श्री in Marathi Novel Episodes

मानसी ने तिची दाहकता मंदार आणि सागर समोर व्यक्त केली. मंदार समोर आता तिच्या दोन कथा होत्या. त्यातली खरी कोणती आणि खोटी कोणती ह्या संभ्रमात तो अडकला होता. दुसऱ्या दिवशीची मंदार ने तातडीची सुट्टी घेतली. त्या दिवशी मानसीचा Discharge ...Read More