જીત...સમર્પણ ની....(2)

by Bhavin in Gujarati Social Stories

આ બધું હોવા છતાં પણ એના માં એક ખામી પણ હતી અને એ હતી એની દોસ્ત દિશા. ખુલ્લા વાળ, ઘાયલ કરનારી આંખો, સ્મિતથી ભરેલો ગોળમટોળ ચેહરો, વતોડિયો મિજાજ અને એકદમ ઓપન કલ્ચર માં ઉછેરેલો જીવ, જેના જીવનની બધી જ ...Read More