વન એન્ડ હાફ કેફે સ્ટોરી - 2

by Anand Matrubharti Verified in Gujarati Love Stories

વન એન્ડ હાફ કેફે સ્ટોરીAnand|2|“ગુ...ડ.... મોર્નીન્ગ વડોદરા....”“આઇ નો....આઇ નો થોડો લેટ થઇ ગયો છુ. આખા ગામની લવ સ્ટોરી સેટ કરાવી દઉ છુ. કયારેક મને તો કોઇ પુછી જોવો કે તમારો શુ પ્લાન છે લવ ગુરુ...”“પછી શુ થયુ ખબર છે ...Read More