Navnath mahatmay - 5 by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Mythological Stories PDF

नवनाथ महात्म्य भाग ५

by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Mythological Stories

नवनाथ माहात्म्य भाग ५ गोरखनाथांच्या शिकवणीनुसार योग आणि शैव या दोन्ही गोष्टी एकसंध आहेत. गोरखनाथांचा असा विश्वास होता की जेव्हा एखादी व्यक्ती सिध्दीची मर्यादा ओलांडते तेव्हा ती शून्य अवस्थेत पोहोचते, मग त्याचे वास्तविक जीवन सुरू होते. शून्य म्हणजे स्वत: ...Read More