Navnath Mahatmay - 6 by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Mythological Stories PDF

नवनाथ महात्म्य भाग ६

by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Mythological Stories

नवनाथ महात्म्य भाग ६ एके दिवशी गावातील मंडळी जमली असता नाथ त्यांना म्हणाले, ”बाबांनो, प्रपंचामध्ये कधीच कोणाला पुर्ण सुख मिळाले नाही, म्हणून आहे त्या परिस्थितीत समाधान टिकवण्याचा प्रयत्न करावा आणि भगवंताचे नाम घ्यावे. भगवंताची निरपेक्ष सेवा करावी. यातच खरा ...Read More


-->