બૂટપોલિશવાળો ઉદ્યોગપતિ - 2

by DJC in Gujarati Novel Episodes

કેમ છો મિત્રો?બધાં મજામાં હશો તેવી આશા રાખું છું.આપ સૌએ પ્રથમ અંકમાં ખૂબ જ સુંદર પ્રતિભાવ આપ્યા જે બદલ આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર.આપ સૌના અમૂલ્ય પ્રતિભાવો મારી માટે ખૂબ પ્રોત્સાહન આપનારા રહ્યા છે માટે જ આજેબૂટપોલિશવાળો ઉદ્યોગપતિ ભાગ ...Read More