રાખી - ધી બોન્ડ ઓફ લવ - 13

by Viral Rabadiya in Gujarati Novel Episodes

આગળ જોયુ તેમ ધાની અને મારુ કન્વર્ઝેશન... હું :- શું થયુ? અદિતી :- ધાની.... ધાની :- મારે નહિ કહેવુ તમને કંઈ. હું શું કામ કહુ તમને? હું જીદ્દી છુ તો છુ સિમ્પલ વાત છે. (રડતા રડતા) પહેલીવાર કીધુ હતુ ...Read More