Two points - 16 by Kanchan in Marathi Novel Episodes PDF

दोन टोकं. भाग १६

by Kanchan in Marathi Novel Episodes

भाग १६विशाखा घरी आली तसं काका तीच्या मागे - पुढे करत होता. ती घरात येऊन चावी जागेवर ठेवुन बसेपर्यंत त्याने तीच्यासमोर प्रश्नावली उघडली होती.काय झालं ?? काय म्हणले तुला ते ?? तु त्यांच्या बोलण्याच टेन्शन नाही घेतलं ना ?? ...Read More