Before marriage sex..?? by Kajal Mayekar in Marathi Social Stories PDF

Before marriage sex..??

by Kajal Mayekar in Marathi Social Stories

आज तु फारच छान दिसत आहेस संजना... संजनाकडे बघत अक्षय म्हणाला.Thank you... संजना लाजत म्हणाली.तुझे हे सौंदर्य मी अजून जवळून बघू शकतो का संजना...संजनाच्या जवळ जात अक्षय ने विचारले.अक्षयला आपल्या इतक्या जवळ येताना बघून संजना गोंधळली.. जसे अक्षयची पाऊले ...Read More